Introductie

 

Sprengers Industrial  Interim Management & Consultancy neemt tijdelijk verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van management functies die direct effect hebben op het voortbestaan en het resultaat van een onderneming. Het gaat hier om lijnfuncties op executive, tactisch en operationeel niveau. Onze consultancy expertise wordt aangewend om alle geledingen van het management te voorzien van advies, uitgewerkt in concrete plannen waarmee de positie van de onderneming, binnen de bedrijfstak en de markten waarin zij actief is, wordt  versterkt.

 

Wij zijn ingenieurs en bèta’s met tevens een academische bedrijfskundige of een bedrijfseconomische achtergrond die bewezen hebben de verbinding te kunnen maken tussen bètakennis en techniek enerzijds en de reële  economie anderzijds.  De nadruk ligt op  de transformatie van technologische visie en technologisch handelen in winstgevende producten en weerbare organisaties.

 

Wij richten ons op (meestal) internationaal opererende ondernemingen die door het ontwikkelen en toepassen van technologie in hun producten waarde toevoegen aan de bedrijfsprocessen van hun afnemers en daarmee voor zichzelf omzet en winst genereren.

 

“Tech”-bedrijven bevinden zich vaak in een bedrijfstak en een daarmee verweven afzetmarkt die zich kenmerkt door een (vaak extreem) turbulente dynamiek.

 

Balanceren in deze dynamiek stelt hoge eisen aan de te voeren strategie, de organisatiestructuur en de wijze waarop bedrijfsprocessen aansluiten op de factoren en de mechanismen die samen het krachtenveld vormen waarin de onderneming zich bevindt.

Dit balanceren vereist een stabiele managementbasis die zich kenmerkt door overzicht, zelfvertrouwen en rust.

 

Met onze kennis en ervaring verbreden uw managementbasis waardoor het balanceren makkelijker wordt. Wij helpen u met het maken van moeilijke strategische keuzes (productielocatie, outsourcing, productontwikkeling, etc.) tot en met de implementatie van die keuzes (opzetten en begeleiden van de exportafdeling, verkoopafdeling, etc.).

 

U zult, nadat wij ons werk geklaard hebben, niet alleen meer overzicht, rust en zelfvertrouwen ervaren binnen uw organisatie, maar uw onderneming zal ook weerbaarder, commerciëler en winstgevender zijn dan daarvoor.

 

Indien u zich realiseert dat wij, Sprengers IIMC, toegevoegde waarde hebben voor uw bedrijf die wellicht van levensbelang is, maar die u zich niet denkt te kunnen veroorloven, geven wij u het volgende ter overweging: indien uw bedrijf het waard is om op een hoger plan getild of misschien wel -gered- te worden, overtuigt u ons dan dat het de investering waard is. In dat geval kunnen wij met u een EPIM® overeenkomst sluiten. Wij participeren in het aandelenkapitaal en het management en dragen bij aan de groei en winstgevendheid van uw onderneming.

 

© 2011 Sprengers Consultancy BV

Management

structure

Management

competences

Management

culture

Management added value drivers