Turnaround Management

Turnaround Management is van toepassing indien een cliŽntorganisatie zich gedwongen ziet om ingrijpende veranderingen door te voeren in haar strategie en dus ook in haar organisatie. Een interim manager maakt hier het verschil door met de nodige afstand en zakelijke objectiviteit de noodzakelijke veranderingen in te voeren. In tegenstelling tot de vaste manager die zich in tijden van verandering geconfronteerd ziet met gebrek aan acceptatie, creŽert de verandermanager consensus over de noodzaak van nieuw† beleid op basis van urgentie en ambitie, en neemt daarmee de angels voor organisatieveranderingen weg. De rol van verandermanager kan zonder persoonswisseling ontstaan uit de S&BD manager die vrijwel onzichtbaar van hoedanigheid verandert bij de implementatie van de in te voeren strategie en organisatorische veranderingen.

© 2011 Sprengers Consultancy BV