Werkzaamheden

Residuele grondwaardeberekeningen

De residuele grondwaarde is wat overblijft als alle te maken kosten (inclusief een redelijke winst) worden afgetrokken van de waarde van het object. Het lijkt daarmee een eenvoudige methode om te komen tot een grondprijs, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo wordt de grondexploitatie voor een gemeente risicovoller, omdat de grondprijs bepaald wordt door wat er op de grond gerealiseerd wordt. Gemeenten dienen daarbij kennis te hebben van bouwkosten, ontwikkelingskosten en winst & risico percentages. Bovendien is het belangrijk dat er afspraken gemaakt worden bij veranderingen in de markt, want wie neemt het risico bij een neergaande markt?

2008 Sprengers Consultancy BV