Projectcontrol

Een succesvol project vereist dat alle beheersaspecten zoals: tijd, kwaliteit, informatie, organisatie enÖ..vooral geld strak gepland en bewaakt worden. Het ďgeldĒ is in alle fasen van het project zowel het bindmiddel als de beperkende factor. Een succesvol project vereist een juiste kanalisering van de geldstromen; projectcontrol (projectbeheersing) verschaft u het financiŽle dashboard waarop u kunt zien of uitgaven en inkomsten in alle fasen van het project synchroon lopen met de financiŽle planning die is opgesteld bij aanvang van het project.

Omdat gaande het project een beslissing niet alleen grote financiŽle consequenties kan hebben voor de fase waarin het project verkeert maar ook sterk verweven kan zijn met andere fasen hanteert Sprengers Consultancy een integrale benadering van projectcontrol.

 

De integrale benadering van projectcontrol door Sprengers Consultancy waarborgt dat:

-††††††† alle betrokkenen bij het (deel-)project op het juiste moment alle relevante financiŽle

†††††††† informatie krijgen die zij nodig hebben voor de aansturing van het (deel-)project,

-††††††† de financiŽle verwevenheid met andere fasen van het project zichtbaar wordt en

†††††††† eventueel het verband legt met andere beheersaspecten, ťn dat

-††††††† de eindverantwoordelijke tijdig die financiŽle informatie krijgt die nodig is voor het

†††††††† nemen van managementbeslissingen.

 

 

Binnen projectcontrol vormt de grondexploitatie het financieel kader waarbinnen het plan moet worden uitgevoerd. Wanneer de grondexploitatie door de planeconoom is opgesteld, is het vervolgens de projectcontroller die de kaders financieel bewaakt. Vaak wordt deze functie nog door dezelfde persoon uitgevoerd.

 

 

Activiteiten die onder deze noemer vallen en

waarin Sprengers Consultancy zich onder meer heeft gespecialiseerd zijn:

-††††††† budget- en kredietbewaking,

-††††††† aanvragen en beoordelen van offertes,

-††††††† opdrachtverstrekking,

-††††††† factuurbehandeling,

-††††††† managementrapportages,

-††††††† subsidies.

 

 

 

 

Ook de projectcontrol van andere projecten anders dan grondexploitaties, is bij Sprengers Consultancy in goede handen. Te denken valt aan omvangrijke projecten waar slechts investeringskosten gemaakt worden of waarvan de exploitatie nauwlettend in de gaten gehouden moet worden. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van woonwagenlocaties en de exploitatie van woonwagens en -standplaatsen.

© 2008 Sprengers Consultancy BV