Tekstvak: Tekstvak: Planeconomie is de discipline die zich bezig houdt met de financieel-economische kant van ruimtelijke plannen. De planeconoom van vroeger hield zich alleen bezig met het opstellen en bewaken van een grondexploitatie. Het planontwikkelingsproces is de laatste jaren steeds complexer geworden, waardoor de planeconoom een onmisbare schakel is geworden in het gehele proces. Al in de beginfase bewijst de planeconoom zijn meerwaarde door eerst te rekenen, waarna er vervolgens getekend kan worden door de stedenbouwkundige. Maar ook vervult de planeconoom tegenwoordig een rol tijdens de contractvorming met marktpartijen.

Sprengers Consultancy kan u onder meer van dienst zijn bij:
-	haalbaarheidsstudies en planoptimalisaties,
-	het opstellen en actualiseren van grondexploitaties,
-	risicoanalyses,
-	residuele grondwaardeberekeningen, grondprijsadvies en contractvorming.

Planeconomie

2008 Sprengers Consultancy BV