EPIM®

© 2011 Sprengers Consultancy BV

Equity Participating Interim Management (EPIM®)

 

Equity Participating Interim Management (EPIM®) is een vorm van interim management consultancy waarbij de consultant of interim manager participeert in het eigen vermogen of in het aandelenvermogen van de cliėnt organisatie. EPIM® is een hybride vorm van management buy in (MBI) en consultancy. EPIM® biedt cliėnten in vergelijking met  traditionele consultancy of interim organisaties de volgende voordelen:

 

Aantrekkelijk tarief

 

In een EPIM® overeenkomst werkt de consultant op basis van een tarief dat aanzienlijk lager ligt dan dat van de traditionele consultant met dezelfde capaciteiten en ervaring.

 

Hoge mate van betrokkenheid

 

Omdat de EPIM® consultant via de samenwerkingsovereenkomst de mogelijkheid krijgt om tegen een vooraf vastgestelde prijs deel te nemen in het aandelenvermogen van de cliėntorganisatie werkt de EPIM® consultant mede voor eigen rekening en risico. Dit bevordert de betrokkenheid van de consultant, de beloning van de consultant is daardoor prestatie- en resultaatafhankelijk.

 

Gericht op kleine en middelgrote ondernemingen

 

EPIM® biedt kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid om zeer ervaren consultants aan te trekken die gewoonlijk alleen relatief grote en kapitaalkrachtige ondernemingen zich kunnen veroorloven.

 

Continuļteit van succesvol beleid gewaarborgd

 

In tegenstelling tot traditionele management consultants blijft de EPIM® consultant ook betrokken bij de cliėnt organisatie nadat zijn initiėle opdracht is voltooid. Als medeaandeelhouder heeft de EPIM® consultant er belang bij dat de voormalige cliėntorganisatie op een hoog prestatieniveau blijft opereren. De continuļteit van succesvol beleid wordt zo gewaarborgd.

 

Risicospreiding

 

De aandeelhouders spreiden hun bedrijfsrisico met de nieuwe medeaandeelhouder (de EPIM® organisatie).

 

Expertise uitbreiding voor de aandeelhouders en het zittend management

 

De aandeelhouders van de cliėntorganisatie zullen dankzij de goed geļnformeerde nieuwe aandeelhouder (EPIM® consultant) beter toezicht kunnen houden op de ontwikkelingen met betrekking tot hun investering.

 

Hoger betrouwbaarheidsniveau van de onderneming

 

Geļmplementeerd nieuw en succesvol beleid maakt de onderneming betrouwbaarder voor banken en investeerders en tevens een meer gewaardeerde business partner voor afnemers en leveranciers.